Rabu, 08 Juni 2011

Profil Kepala Sekolah

BIOGRAFI


Nama : Adami
Lahir  : Aceh Barat,  21 Juli 1963. 
Nama Ayah : Nyak Teungoh Cari
Nama Ibu    : Syaribanun
Anak ke 3 dari 7 bersaudara.
Nama Isteri : Ainul Mardhiah, S.Pd.I,
Pekerjaan   : Guru Agama SDN 8 Meulaboh.
Nama Anak : Ziyaush Shabri  (Mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir).

Pendidikan :
SDN Pante Cermen  : Lulus 1975
MTs.N II Meulaboh :  Lulus 1978
PGAN Meulaboh : Lulus 1982
Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab IAIN Ar-Raniry      Darussalam Banda Aceh : Lulus 1987
Pascasarjana (S2) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Lulus   2009. 

Pekerjaan :
Dosen STAI Teungku Dirundeng Meulaboh
Dosen AKPER Meulaboh
Guru

Pengalaman Kerja/Karir : 
Guru Honorer pada PGAN Meulaboh
MTSN-I Meulaboh 
MTs.S. Nurul Falah Meulaboh,  
Dosen STAI YPRM Meulaboh
Kepala MTs.S.Nurul Falah
Kepala MTsN Teunom
Guru MTsN Suak Timah
Kepala MAS Babussalam Meulaboh.
Pelatihan KADARKUM di Jakarta
Penataran UPGKJKAI
Penataran Manajemen Kepala Sekolah di Banda Aceh
Studi Banding Bidang Kebersihan Ke Thailand, Malaysia dan Singapur
Pelatihan Tenaga Pembina Pondok di Jakarta.

1 komentar:

Powered by FeedBurner